Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2023 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type participatie en heeft als identifier "wsb-2023-1284".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Kennisgeving Dijkversterking Den Elterweg–Zutphen|exb-2023-5239
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Lijn) Lijn 1
Identifier wsb-2023-1284
Jaargang 2023
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Participatie-Web-ZM/2.0/xml/MC-DRP-Participatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-02-03
Publicatienummer 1284
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek participatie
Taal nl
Titel Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel

Op de kaart