Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen

Voor het project wordt de procedure van het projectbesluit op grond van de Omgevingswet gevolgd. De procedure start met deze kennisgeving. Hiermee willen we de omgeving informeren over hoe we de voorbereiding van de dijkversterking gaan aanpakken en hoe je een bijdrage kunt leveren.

 

HOE KUN JE REAGEREN?

 

Na publicatie van deze kennisgeving heb je de mogelijkheid om suggesties voor alternatieven, ideeën, wensen of zorgen kenbaar te maken. Stuur dan een bericht naar het e-mailadres denelter@wrij.nl of per post naar Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, onder vermelding van Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen

 

MEER INFORMATIE EN CONTACT

 

In de bijlage staat de volledige tekst van de kennisgeving. Op de website https://www.wrij.nl/dijkversterking-denelter vind je meer informatie over het project. Heb je vragen? Neem dan contact op met het waterschap via e-mailadres denelter@wrij.nl.

 

Naar boven