Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2022 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-8170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&g=2022-05-01
Grondslag artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=3.4&g=2022-05-01
Grondslag Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654657/1
Grondslag Reglement voor het waterschap Rivierenland]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73949/1
Identifier wsb-2022-8170
Jaargang 2022
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-07-20
Publicatienummer 8170
Referentienummer 2022051035
Regeling CVDR679658_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart