Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2022 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2022-7346".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Vechtstromen
Grondslag Onbekend
Identifier wsb-2022-7346
Jaargang 2022
Maker Waterschap Vechtstromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-06-27
Publicatienummer 7346
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijze van bekendmaken voornemens van verkoop onroerende zaken
Uitgever Waterschap Vechtstromen

Op de kaart