Wijze van bekendmaken voornemens van verkoop onroerende zaken 

 

 

In november 2021 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Didam-arrest gewezen over de verkoop van onroerend goed door overheidslichamen. Dit arrest heeft grote invloed op de wijze waarop het waterschap zijn gronden en gebouwen verkoopt (onroerende zaken). 

 

Op grond van het arrest moeten overheden bij de verkoop van onroerende zaken (potentiële) gegadigden de gelegenheid bieden mee te dingen. Overheden moeten dus gelijke kansen bieden bij de verkoop van onroerende zaken.  

 

De bekendmaking hiervan dient op zodanige wijze te geschieden dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Het waterschap Vechtstromen zal voornemens tot verkoop van onroerende zaken op zijn website publiceren via de link: www.vechtstromen.nl/grondzaken

Naar boven