Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2022 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2022-6965".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag Onbekend
Identifier wsb-2022-6965
Jaargang 2022
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-06-17
Publicatienummer 6965
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Vaststelling aanwijzing heffing en invordering van belastingen en rechten art. 114 en 115 Waterschapswet
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart