Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2022 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2022-5584".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gebiedsmarkering (Punt) Gebiedsmarkering
Jaargang 2022
Maker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM/2.23/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-05-16
Referentienummer HHNK/2022-0002199
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting het onttrekken en lozen in de bodem en op het oppervlaktewater van grondwater tbv de bouw van een kelder bij de Meerweg 6 te Bergen
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel 22.0455401 verleende vergunning voor het onttrekken en lozen in de bodem en op het oppervlaktewater van grondwater tbv de bouw van een kelder bij de Meerweg 6 te Bergen
Uitgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Verwijzing wsb-2022-5584
Volgnummer 5584

Op de kaart