Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2022 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2022-315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier wsb-2022-315
Jaargang 2022
Maker Waterschap Vechtstromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/3.20/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-01-12
Publicatienummer 315
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Toestemming voor het aanbrengen en hebben van een hogedruk waterstofleiding, kruisend met waterloop WL02998 (Bargerkanaal), nabij de Bargerweg te Emmen
Uitgever Waterschap Vechtstromen

Op de kaart