Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2022 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-1650".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Rechtsbescherming|exb-2022-8711
Bijlage Toelichting cluster partiele herzieningen|exb-2022-8712
Citeertitel Peilbesluit Oosterhout - Waalwijk
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 5.2 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=5.2&g=2018-07-01
Identifier wsb-2022-1650
Jaargang 2022
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-02-15
Publicatienummer 1650
Regeling CVDR288028_6
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-14
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart