Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2022 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement van orde algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 56 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&g=2021-07-01
Identifier wsb-2022-141
Jaargang 2022
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-01-06
Publicatienummer 141
Referentienummer 481965
Regeling CVDR671249_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta 2022
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart