Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2022 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-14039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 144 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=144&g=2022-11-05
Grondslag artikel 26 van de Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2022-11-05
Grondslag Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004766&g=2022-01-01
Identifier wsb-2022-14039
Jaargang 2022
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-12-20
Publicatienummer 14039
Referentienummer 2022025371
Regeling CVDR686509_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart