Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2022 gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2022-12519".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Bijlage concept participatiebeleid WF |exb-2022-62485
Bijlage Concept Inspraak- en participatieverordening|exb-2022-62486
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wetterskip Fryslân
Gebiedsmarkering (Waterschap) Wetterskip Fryslân
Identifier wsb-2022-12519
Jaargang 2022
Maker Wetterskip Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-11-10
Publicatienummer 12519
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Ter inzage: participatiebeleid en inspraak- en -participatieverordening van Wetterskip Fryslân
Uitgever Wetterskip Fryslân

Op de kaart