Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2021 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-9407".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2021-9407
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-07-26
Publicatienummer 9407
Referentienummer 2021075585
Regeling CVDR346099_10
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-27
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland houdende regels omtrent de Keur (Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014)
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart