Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2021 gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Delfland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2021-9218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap van Delfland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Hoogheemraadschap van Delfland
Grondslag artikel 85 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=85&g=2021-07-01
Grondslag artikel 8.3, vierde lid, van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=8.3&lid=4&g=2021-07-01
Grondslag artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&lid=3&g=2021-07-01
Grondslag artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden]|[1.0:c:BWBR0022545&artikel=9.1&g=2021-04-01
Grondslag artikel 32, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet]|[1.0:c:BWBR0004364&artikel=32&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 34, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet]|[1.0:c:BWBR0004364&artikel=34&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR326452
Identifier wsb-2021-9218
Jaargang 2021
Maker Hoogheemraadschap van Delfland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-07-22
Publicatienummer 9218
Regeling CVDR660788_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-23
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent toezichthouders en buitengewoons opsporingsambtenaren (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren)
Uitgever Hoogheemraadschap van Delfland

Op de kaart