Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-8188".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 237142.272 437829.843
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.18/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7121XT 26
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-07-01
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Driessenshof
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een waterleiding aan de Dijkstraat in Aalten
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-8188
Volgnummer 8188
Woonplaats Aalten