Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2021-6831".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-06-02
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Definitief besluit tot wijziging beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen”
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-6831
Volgnummer 6831