Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-2895".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Wijzigingsvergunning|exb-2021-14622
Bijlage Bijlage 1|exb-2021-14623
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (coördinaten) 120576.916 483360.204
Jaargang 2021
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1083HR 4
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Maurice Ravellaan
Taal nl
Titel Verleende wijziging van de Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen, ter hoogte van de Ravellaan in Amsterdam - AGV - WN2021-001236
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2021-2895
Volgnummer 2895
Woonplaats Amsterdam