Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2021-2710".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-08
Referentienummer 2020123910
Regeling CVDR346099_8
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-09
Taal nl
Titel Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland houdende regels omtrent de Keur (Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014)
Uitgever Waterschap Rivierenland
Verwijzing wsb-2021-2710
Volgnummer 2710