Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2021-15822".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Waterbeheerprogramma 2022-2027|exb-2021-76396
Bijlage Bijlage 1 Beleid waterkwaliteit overig water|exb-2021-76397
Bijlage Bijlage 2 Feitenbladen HEN en SED wateren|exb-2021-76398
Bijlage Bijlage 3 Factsheets KRW Waterlichamen|exb-2021-76399
Bijlage Inspraaknota|exb-2021-76400
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag N.v.t.
Identifier wsb-2021-15822
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM/3.14/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-29
Publicatienummer 15822
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Waterbeheerprogramma 2022-2027 Rijn en IJssel vastgesteld in Algemeen Bestuur
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel

Op de kaart