Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-15785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende algemene regels over de samenstelling, taak en werkwijze van commissies (Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Vechtstromen
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Vechtstromen/CVDR603427/CVDR603427_3.html
Identifier wsb-2021-15785
Jaargang 2021
Maker Waterschap Vechtstromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-28
Publicatienummer 15785
Referentienummer B2021/4349
Regeling CVDR628279_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-05
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen
Uitgever Waterschap Vechtstromen

Op de kaart