Besluit wijziging verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gezien het advies d.d. 12 oktober 2021;

 

ter uitvoering van het besluit Borging digitale verslaglegging openbare vergaderingen en introductie rondvraag d.d. 24 november 2021;

 

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT

 

Artikel 2.7 van de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen te wijzigen als volgt:

I.  

  • a.

    Lid 3 wordt vernummerd tot lid 4;

  • b.

    Tussen de woorden “van elke” en “vergadering van de adviescommissies” wordt het woord ‘besloten’ toegevoegd;

II.  

Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd:

  • 3.

    De openbare vergaderingen worden middels een geautomatiseerd systeem (in beeld en geluid) opgenomen en live via de bestuurspagina’s op de website van het waterschap uitgezonden. De opnames zijn blijvend toegankelijk.”

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 november 2021.

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris

Naar boven