Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-15611".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Citeertitel Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=115&lid=1&g=2018-07-01
Identifier wsb-2021-15611
Jaargang 2021
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-24
Publicatienummer 15611
Referentienummer 2021037674
Regeling CVDR622852_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-25
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Retributieverordening Scheldestromen zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart