Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2021-1394".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.14/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-02-05
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Besluit tot het intrekken van het algeheel verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het algeheel verbod voor het onttrekken van grondwater in verdrogingsgevoelige gebieden
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-1394
Volgnummer 1394