Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2021 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2021-11585".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Bijlage Subsidieverordening Bodem & Water|exb-2021-54717
Bijlage Maatregelenlijst Subsidieverordening Bodem & Water|exb-2021-54718
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gebiedsmarkering (Waterschap) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Identifier wsb-2021-11585
Jaargang 2021
Maker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-09-17
Publicatienummer 11585
Referentienummer 21.0622728
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Ontwerp Subsidieverordening Bodem & Water ter inzage
Uitgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op de kaart