Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-1049".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 245442.645 440964.152
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.15/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7108AE 14
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-01-29
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Olden Goorweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het vervangen van een duiker en aanbrengen van beplanting aan de Klandermansweg in Winterswijk
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-1049
Volgnummer 1049
Woonplaats Winterswijk Woold