Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-84".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 190762 443763
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.0/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6811EK 74
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-01-07
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Bakkerstraat
Taal nl
Titel Wijziging verleende watervergunning, voor het plaatsen van 4 tijdelijke kunstwerken in en nabij de Jansbeek te Arnhem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-84
Volgnummer 84
Woonplaats Arnhem