Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2020 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-8265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Watervergunning|exb-2020-39258
Bijlage Bijlage 1|exb-2020-39259
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (coördinaten) 120576.916 483360.204
Jaargang 2020
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.7/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1083HR 4
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-07-23
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Maurice Ravellaan
Taal nl
Titel Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen, ter hoogte van de Ravellaan in Amsterdam - AGV - WN2020-004686
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2020-8265
Volgnummer 8265
Woonplaats Amsterdam