Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2020 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-7938".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage zevende wijziging delegatiebesluit|exb-2020-37969
Citeertitel Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 77 Waterschapswet
Grondslag artikel 84 Waterschapswet
Jaargang 2020
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-07-16
Regeling CVDR286384_8
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-16
Taal nl
Titel Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
Uitgever Waterschap Brabantse Delta
Verwijzing wsb-2020-7938
Volgnummer 7938