Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2020-6862".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Ontwerp Projectplan Stelkampsveld|exb-2020-32584
Bijlage Bijlage 1|exb-2020-32585
Bijlage Bijlage 2|exb-2020-32586
Bijlage Bijlage 3|exb-2020-32587
Bijlage Bijlage 4|exb-2020-32588
Bijlage Bijlage 5|exb-2020-32589
Bijlage Bijlage 6|exb-2020-32590
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.5/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-06-23
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Ter inzage: Ontwerp projectplan Waterwet "Natura 2000 gebied Stelkampsveld”.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-6862
Volgnummer 6862