Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2020 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-661".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-01-23
Referentienummer Registratie nr.: 2019148322
Regeling CVDR346099_7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-24
Taal nl
Titel Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland houdende Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland
Verwijzing wsb-2020-661
Volgnummer 661