Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2020-5622".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Algemene regel drainage|exb-2020-26754
Bijlage Beleidsregel drainage|exb-2020-26755
Bijlage Beregeningsbeleid kaart|exb-2020-26756
Bijlage Drainagebeleid kaart|exb-2020-26758
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.5/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-05-25
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Ter inzage: Ontwerp wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-5622
Volgnummer 5622