Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-4047".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 190881.804 443116.109
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.7/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-04-17
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Stadsblokkenweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het openen en dichten van een lasgat voor het bijlassen van een ader t.b.v. een huisaansluiting nabij een primaire waterkering
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-4047
Volgnummer 4047
Woonplaats Arnhem