Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2020-2758".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Bijlage bekendmaking terinzagelegging NEN-normen |exb-2020-13720
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.4/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-03-18
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Besluit bekendmaking terinzagelegging NEN-normen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-2758
Volgnummer 2758