Besluit bekendmaking terinzagelegging NEN-normen

In aansluiting op eerdere besluitvorming Belastingverordeningen 2018 en 2019 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel in haar vergadering op 10 maart 2020 besloten om bekend te maken dat de NEN normen waarnaar verwezen wordt in deze verordeningen ter inzake liggen op het hoofdkantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen via het telefoonnummer (0314) 369 369 of via het contactformulier op onze website www.wrij.nl.

 

Naar boven