Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-14210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=115&lid=1&g=2018-07-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Referentienummer 2019003023
Regeling CVDR622852_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-18
Taal nl
Titel Retributieverordening Scheldestromen zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
Uitgever Waterschap Scheldestromen
Verwijzing wsb-2020-14210
Volgnummer 14210