Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-14133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2018-07-01
Grondslag artikel 122a van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=122a&g=2018-07-01
Grondslag artikel 122b van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=122b&g=2018-07-01
Grondslag artikel 124 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=124&g=2018-07-01
Grondslag artikel 139 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=139&g=2018-07-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-16
Referentienummer 2020036730
Regeling CVDR633805_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-17
Taal nl
Titel Verordening op de watersysteemheffing 2020
Uitgever Waterschap Scheldestromen
Verwijzing wsb-2020-14133
Volgnummer 14133