Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2020-13792".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Ontwerp projectplan|exb-2020-66249
Bijlage Inrichtingsontwerp Campagnebeek, beekmonding|exb-2020-66250
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-10
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Plannen | overig
Taal nl
Titel ONTWERP-PROJECTPLAN Beekontwikkeling Campagebeek, fase 1 benedenloop TER INZAGE
Uitgever Waterschap Aa en Maas
Verwijzing wsb-2020-13792
Volgnummer 13792