Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2020-13445".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Definitief projectplan|exb-2020-64695
Bijlage inspraakrapport |exb-2020-64696
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (coördinaten) 140517.44 448677.77
Geo informatie (gemeente) Houten
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 3994DD 2
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-11-30
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Plannen | overig
Straatnaam Poldermolen
Taal nl
Titel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling definitief projectplan Herinrichting watersysteem Heemstede te Houten
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Verwijzing wsb-2020-13445
Volgnummer 13445
Woonplaats Houten