Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 13445Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling definitief projectplan Herinrichting watersysteem Heemstede te Houten

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 17 november 2020 het definitieve projectplan met het bijbehorend inspraakrapport voor het project ‘Herinrichting watersysteem Heemstede’ heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen vanaf 23 september tot en met 4 november 2020. Tijdens de inspraakperiode zijn twee zienswijzen ingediend.

Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/buurt/houten/herinrichting/

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

 

­Houten, 30 november 2020