Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-11954".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 235680 462159
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.12/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7161NB 1
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-10-26
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam de Voort
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening aan De Voort in Neede
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-11954
Volgnummer 11954
Woonplaats Neede