Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-7862".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 209978 462197
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.3/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7202DJ 12
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-07-18
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Reesinkhof
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 23 afmeerpalen en plaatsen van drijvende steigers in de Noorderhaven in Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-7862
Volgnummer 7862
Woonplaats Zutphen