Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2019-7470".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2019-07-01
Grondslag Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004770&g=2019-01-01
Grondslag artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=123&lid=3&g=2018-07-01
Grondslag titel IV van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk 7 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-07-08
Referentienummer 19.027688
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-7470
Volgnummer 7470