Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-707".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206306 446894
Identifier wsb-2019-707
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6982AE 6
Publicatiedatum 2019-01-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 707
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Koppelweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het houden van een wedstrijd voor roeiboten tussen Doesburg en Doetinchem op de Oude IJssel en het tijdelijk plaatsen van twee roeivlotten
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Doesburg