Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-6757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 204454 437954
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.2/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6902PK 7 t001
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-06-18
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Edisonstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. ontsluiting A12 en doortrekking A15
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-6757
Volgnummer 6757
Woonplaats Zevenaar