Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-6367".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206050 447966
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.1/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6981
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-06-06
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Burgemeester Flugi van Aspermontlaan
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het verwijderen van een boomstobbe aan de Burg.F. van Aspermontlaan in Doesburg
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-6367
Volgnummer 6367
Woonplaats Doesburg