Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-5695".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 191013 444058
Identifier wsb-2019-5695
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6811AG 9c
Publicatiedatum 2019-05-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5695
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Velperplein
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 4 tijdelijke kunstwerken in en nabij de Jansbeek te Arnhem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Arnhem