Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-4367".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 239677 458885
Identifier wsb-2019-4367
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7151MW 4
Publicatiedatum 2019-04-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4367
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Biezebeekweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het verleggen van de Beerhorster watergang te Eibergen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Eibergen