Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-2632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 216145 457197
Identifier wsb-2019-2632
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7251RH 3
Publicatiedatum 2019-03-08
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2632
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Baakseweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezelkabels in de kern- en beschermingszone van diverse watergangen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Vorden