Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2019 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-2013".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Externe bijlage Watervergunning|exb-2019-9761
Externe bijlage Tekening|exb-2019-9762
Geo informatie (coördinaten) 118199 483529
Identifier wsb-2019-2013
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1076CW 135
Publicatiedatum 2019-02-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2013
Publicerende organisatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Straatnaam IJsbaanpad
Taal nl
Titel Verleende Watervergunning voor het aanleggen van kabels ter voorbereiding op werkzaamheden aan de (spoor-) wegverkeersbruggen, tracé tussen de Schinkel en het Jaagpad in Amsterdam - AGV - WN2018-009256
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Woonplaats Amsterdam