Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2019-1730".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige overheidsinformatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2019-1730
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2019-02-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 1730
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Besluit tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, aan Vitens N.V. te Zwolle
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel